Formułowanie oceny opisowej – przykłady, klasy I-III

Formułowanie oceny opisowej - przykłady, klasy I-III