Formułowanie oceny opisowej – przykłady, klasy I-III