Rewalidacja – indywidualny program dla dziecka z autyzmem

I. Metryczka Imię i nazwisko ucznia Data urodzenia ucznia Podstawa założenia programu Nr i data wydania orzeczenia Nazwa szkoły Rok szkolny II. Rozpoznanie wynikające z orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Rozpoznanie: autyzm Zalecenia dotyczące zajęć rewalidacyjnych: Ćwiczenia percepcji słuchowej i koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.Usprawnianie funkcjonowania poznawczego.Usprawnianie pamięci mechanicznej i logicznej, trwałej i bezpośredniej.Rozwijanie myślenia, koncentracji uwagi, spostrzegawczości. … Czytaj dalej Rewalidacja – indywidualny program dla dziecka z autyzmem

Monografia cyfry 6 – nauka pisania – scenariusz rewalidacji

Monografia liczby 6 - nauka pisania cyfry. Zajęcia w klasie I Zajęcia w klasie ITemat: Monografia cyfry 6 – nauka pisania cyfry.Cele operacyjne zajęć Uczeń:– tworzy zbiory sześcioelementowe i przelicza je w zakresie 6– używa liczebników porządkowych do określania kolejności przedmiotów– posługuje się jednostką miarową przy mierzeniu długości i szerokości wybranych przedmiotów, stosując dwie metody … Czytaj dalej Monografia cyfry 6 – nauka pisania – scenariusz rewalidacji