Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Autyzm/ZA – Plan działań rewalidacyjnych dla ucznia z objawami lękowymi

Plan działań rewalidacyjnych dla ucznia gimnazjum z uwagi na Autyzm/Zespół Aspergera/ z objawami lękowymi, wycofującego się Plan działań rewalidacyjnych dla ucznia gimnazjum z uwagi na Autyzm/Zespół Aspergera/ z objawami lękowymi, wycofującego się Wskazania do pracy• Stymulowanie rozwoju inteligencji emocjonalnej• Rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz rozumienianorm i sytuacji społecznych Usprawniane procesy i funkcje Sposób realizacji Stymulowanie rozwoju … Czytaj dalej Autyzm/ZA – Plan działań rewalidacyjnych dla ucznia z objawami lękowymi