Radzenie sobie z odrzuceniem – umiejętności społeczne

Nauczyciele i rodzice, którzy zachęcają dzieci do rozwiązywania problemów angażując się w nie, mogą poprawić ich umiejętności w zakresie wyboru najlepszej drogi w trudnych sytuacjach społecznych, takich jak odrzucenie przez rówieśników i przemoc ze strony innych dzieci. Kiedy dzieci informują dorosłych o tym, że padły ofiarą przemocy, mogą zapobiec tego rodzaju incydentom w przyszłości, zredukować … Czytaj dalej Radzenie sobie z odrzuceniem – umiejętności społeczne