Restauracja – współpraca, planowanie, zarządzanie czasem