Sprawność motoryczna – diagnoza dojrzałości szkolnej