Wyznacz osobę do wydawania poleceń – metody

Jeśli w klasie przebywa więcej niż jeden dorosły, wyznacz tylko jedną osobę do wydawania poleceń w trakcie danego zadania lub projektu. Wyznaczony nauczyciel „Uczniowie z autyzmem i zespołem Aspergera mają potrzebę porządku i konsekwencji; nadmiar głosów stwarza możliwość nieporozumień i nadwyręża ich i tak obciążony układ słuchu. Stosuj poniższe rady dotyczące wydawania ustnych poleceń. Używaj … Czytaj dalej Wyznacz osobę do wydawania poleceń – metody