Zwiększanie świadomości i dostrzeganie szczegółów przedmiotów w otoczeniu – autyzm, scenariusz zajęć rewalidacyjnych

Zwiększanie świadomości i dostrzeganie szczegółów przedmiotów w otoczeniu - autyzm, scenariusz zajęć rewalidacyjnych