Materiały do ćwiczeń następujących po sobie zdarzeń – można najpierw wyciąć i poprosić dziecko aby ułożyło w odpowiedniej kolejności, motywować do opowiadania historyjki… Pytać: co robi? gdzie? z kim? po co? dlaczego? w jaki sposób? co będzie dalej? co by było gdyby? itp.

źródło: