Gruszka – arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu

Gruszka - arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu