Przykładowy program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością ruchową MPD

Przykładowy program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością ruchową MPD