Nalewanie – schemat, zabawy sensorycznej dla uczniów ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną

Nalewanie - schemat, zabawy sensorycznej dla uczniów ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną