Dostrzeganie pozytywnych stron – „Nie jestem agresywny”

Dostrzeganie pozytywnych stron - "Nie jestem agresywny"