Sensoryczny robot – zmysł wzroku i planowanie motoryczne, zabawa ASD

Sensoryczny robot - zmysł wzroku i planowanie motoryczne, zabawa ASD