Przykładowa Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania Ucznia – niepełnosprawność intelektualna

Przykładowa Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania Ucznia - niepełnosprawność intelektualna