Rysujemy po strzałkach – kierunki, koordynacja wzrokowo-ruchowa – ćwiczenia

Rysujemy po strzałkach - kierunki, koordynacja wzrokowo-ruchowa - ćwiczenia