Symetria – koordynacja wzrokowo-ruchowa. Rozwój pisania w aspekcie motorycznym

Symetria - koordynacja wzrokowo-ruchowa. Rozwój pisania w aspekcie motorycznym

Ciągi rytmiczne według wzoru

Cel: - dostrzeganie stałości powtarzanego rytmu, - kończenie ciągu rytmicznego według podanego wzoru. źródło: teteamodeler.com aboutpreschool.net enmaternelle.fr webstit.net zvedavelniecka.eu scribd.com teachingideas.co.uk maestro-oris.webnode.if education.com