Odkręcanie i zakręcanie nakrętek, motoryka mała zajęcia dla uczniów ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną

Odkręcanie i zakręcanie nakrętek, motoryka mała zajęcia dla uczniów ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną