Wczesne wspomaganie rozwoju – przykładowy program zajęć

Wczesne wspomaganie rozwoju - przykładowy program zajęć dla dziecka z Zespołem Downa