Przykładowy Indywidualny Program Zajęć Rewalidacyjnych z zakresu terapii ręki ucznia ze spektrum autyzmu

Przykładowy Indywidualny Program Zajęć Rewalidacyjnych z zakresu terapii ręki dla ucznia ze spektrum autyzmu