Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych

Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych realizowanych w ramach projektu„Wsparcie edukacji inwestycja w przyszłość” Zajęcia rewalidacyjne prowadziłam z uczniem klasy V Kamilem K., który posiada orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym). Zajęcia były prowadzone od listopada 2018. do końca lutego 2019 r. Zrealizowałam 66 godzin. Prowadząc zajęcia pracowałam zgodnie z … Czytaj dalej Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych. Korzystamy z kalendarza

SCENARIUSZ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCHUCZNIA KLASY 5 Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIMOPRACOWAŁA – ANNA GĄTKOWSKA Data: 14.12.2016 r.Czas zajęć: 60 min.Klasa: V b Temat: Korzystamy z kalendarza. Cele ogólne: – doskonalenie umiejętności posługiwania się nazwami dni tygodnia oraz miesięcy,– doskonalenie umiejętności posługiwania się cyframi rzymskimi,– rozwijanie umiejętności posługiwania się kalendarzem,– doskonalenie obliczeń kalendarzowych. Cele szczegółowe: – … Czytaj dalej Scenariusz zajęć rewalidacyjnych. Korzystamy z kalendarza