Zajęcia terapeutyczne – subskrypcja miesięczna 5 zł