Neuropoznawcze modele kompetencji numerycznych u dorosłych – dyskalkulia

Neuropoznawcze modele kompetencji numerycznych u dorosłych - dyskalkulia