Scenariusz zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce

Zajęcia mają na celu usprawnianie działania analizatorów wzrokowego i słuchowego, poprawianie pamięci wzrokowej, usprawnianie orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej. Ćwiczenia te mogą być wykorzystywane wśród dzieci, u których zaburzona jest analiza lub synteza wzrokowa, słuchowa; u dzieci, które maja problemy z orientacją przestrzenną, odwzorowaniem znaków, liter, trudności w czytaniu. Scenariusz zajęć korekcyjno - kompensacyjnych Grupa wiekowa: … Czytaj dalej Scenariusz zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce

Koncentracja uwagi – ćwiczenia kompensacyjno – korekcyjne

Program zajęć kompensacyjno - korekcyjnych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej Ćwiczenia doskonalące umiejętność koncentracji uwagi Kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi w oparciu o zabawy muzyczno-ruchowe.Działanie według instrukcji nauczyciela (zakładka m. in. SCHEMATY SPOSOBY).Stosowanie technik wyciszających związanych z organizacją planu (rozkładu) dnia.Skupianie uwagi podczas krótkich ćwiczeń.Przypominanie o zwróceniu uwagi i koncentrowaniu się na danej czynności.Doprowadzenie podjętej pracy do … Czytaj dalej Koncentracja uwagi – ćwiczenia kompensacyjno – korekcyjne