Każdy ma swoją opinię, każdy ma swoje zdanie – arkusz pracy dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

Każdy ma swoją opinię, każdy ma swoje zdanie - arkusz pracy dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

Informacja o gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej – przykład

……………………………………………………………..(pieczęć przedszkola / szkoły) Informacja o gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej - przykład Imię i nazwisko dziecka:Rok szkolny: Forma wychowania przedszkolnego - przedszkole Informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej Umiejętności społecznych i odporności emocjonalnej:1) mocne strony dziecka: stosuje się do norm społecznych, podporządkowuje się poleceniom dorosłych, … Czytaj dalej Informacja o gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej – przykład