Usprawnianie obustronnej koordynacji ciała i percepcji słuchowej – rewalidacja, dysleksja

Usprawnianie obustronnej koordynacji ciała i percepcji słuchowej – rewalidacja, dysleksja