Asertywność – scenariusze zajęć socjoterapeutycznych

Asertywność Odróżnianie zachowań agresywnych, uległych, asertywnych na płaszczyźnie werbalnej Element dydaktycznyTreść1. ProblematyzowanieNauczyciel prezentuje uczniom 3 krótkie filmy (fragmenty filmu, serialu, bajki), każdy z nich pokazuje inny rodzaj zachowań: zachowanie agresywne, uległe, asertywne. Zadaniem uczniów jest notowanie tego, w jaki sposób zachowuje się osoba w danym filmie(przede wszystkim co takiego mówi). Nauczyciel po projekcji filmu spisuje … Czytaj dalej Asertywność – scenariusze zajęć socjoterapeutycznych

Asertywność – scenariusz zajęć

Asertywność #autyzmipokrewne#niepełnosprawnośćintelektualna#innetrudnosci#IPET#rewalidacja#indywidualneprogramyedukacyjne#terapia Cele: Pomoc w rozpoznawaniu i zaspokajaniu własnych potrzeb.Nauczanie myślenia krytycznego i nie przyjmowanie za pewnik tego, co ktoś mówi.Usamodzielnienie.Zapobieganie przed złym traktowaniem ( nie robić z siebie ofiary).Zwiększanie świadomości.Rozwijanie umiejętności spontanicznego wypowiadania się.Stymulowanie uczestniczenia/działania.Pokazanie, że mylenie się nie jest niczym złym.Pomoc w integracji z klasą. Przebieg Pokaż czynność lub zachowania, które są nieprawidłowe, … Czytaj dalej Asertywność – scenariusz zajęć

Odmawianie – instrukcja, ASD – umiejętności społeczne

Odmawianie nie zawsze jest proste. Jednak musimy się nauczyć skutecznie odmawiać, ponieważ rówieśnicy mogą od nas za wiele wymagać, co się często zdarza, czyli po prostu nas wykorzystywać, każąc nam wykonywać swoje obowiązki - tak często dzieje się w szkole a później w pracy, i w życiu. Rówieśnicy mogą nam kazać robić rzeczy niebezpieczne, niestosowne … Czytaj dalej Odmawianie – instrukcja, ASD – umiejętności społeczne