Rozwijanie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej – przykładowe scenariusze zajęć rewalidacyjnych plus ćwiczenia z materiałami

Rozwijanie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej - przykładowe scenariusze zajęć rewalidacyjnych plus ćwiczenia z materiałami