Przykładowa ocena opisowa ucznia z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym

Przykładowa ocena opisowa ucznia z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym