Szybkie uczenie się – warsztaty

Warsztaty dla szkół średnich o szybkim uczeniu się Warsztaty dla uczniów gimnazjum SEN czyliSzybkaEfektywnaNaukaProwadząca: Aleksandra SkoczekCZAS 5 H Cele: Uczeń:– wie jakie są jego mocne strony– zna typy uczenia się– zna zasady efektywnego uczenia– wie jak się koncentrować– potrafi zapewnić sobie odpowiednie warunki i wybrać czas do nauki– potrafi robić notatki– zna budowę mózgu i jego funkcjonowania– potrafi gimnastykować i […]

Read More →

Ogólna strategia uczenia – schemat

Ogólną strategię uczenia podają Ron Leaf i John McEachin w książce Praca nad rozwojem. Zasady są przejrzyste i proste jednak często gubią się w natłoku zajęć i terapii dzieci z różnymi zaburzeniami oraz tych, które mają po prostu trudności w nauce.  Ogólna strategia uczenia Określ, jaka jest docelowa umiejętność, jakiej chcesz nauczyć. Podziel umiejętność na jednostki do uczenia. Ucz każdego […]

Read More →

Plan uczestnictwa, sposób uczenia

Plan uczestnictwa – to jednostronicowy opis sposobu uczestniczenia dziecka w danej czynności #autyzm#za#asd#edukacja#IPET#rewalidacja#zajęcia „Taki dokument może na przykład wyjaśniać, jak uczeń, bierze udział w zabawie w kółku, posługując się urządzeniem wideo zaprogramowanym przez rówieśnika. Plan zawiera informacje o tym, gdzie należy umieścić sprzęt, i jakich naturalnych wskazówek lub sygnałów uczeń potrzebuje, by komunikować się za jego pomocą, oraz jakie inne […]

Read More →