Sprawozdanie z pracy wychowawczo – dydaktycznej

Podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej w pierwszym półroczu roku szkolnego 20../20.. w grupie "Słoneczka" Grupa „SŁONECZKA” liczy 24 dzieci w tym 15 chłopców i 9 dziewczynek. Grupa złożona jest w całości z dzieci 6letnich. Większość dzieci uczęszcza do przedszkola drugi bądź trzeci rok, dla trójki dzieci jest to pierwszy rok w przedszkolu (………………). Większość dzieci systematycznie uczęszcza … Czytaj dalej Sprawozdanie z pracy wychowawczo – dydaktycznej