Zajęcia usprawniające percepcję słuchową i koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową

Zajęcia usprawniające percepcję słuchową i koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową