Autyzm – plan dnia

Plan Plan to „skuteczna strategia wizualna, która zapewnia przewidywalność, ucząc jednocześnie elastyczności, musi zawierać zindywidualizowany plan na każdy dzień. Strategię tę dla uczniów z autyzmem rozwinęli początkowo pionierzy metody TEACCH w latach siedemdziesiątych XX wieku. Od tego czasu stosuje się ją powszechnie w programie TEACCH. Większość współczesnych programów edukacyjnych z biegiem czasu zaadoptowało program w … Czytaj dalej Autyzm – plan dnia

Autyzm – plany edukacyjne, plan dnia

Ponieważ autyzm i inne zaburzenia rozwojowe są w pewnym sensie definiowane przez różnice w przetwarzaniu przez dzieci informacji, około 1/3 dnia powinno się przeznaczać na indywidualne zajęcia lub pracę w małych grupach i wzmacnianie umiejętności przetwarzania informacji: słuchowych (w tym rozumienia abstrakcyjnych pojęć przekazywanych werbalnie), przetwarzania i myślenia wzrokowo-przestrzennego (zdawania sobie sprawy, gdzie znajduje się … Czytaj dalej Autyzm – plany edukacyjne, plan dnia

Krótka lista kontrolna wyposażenia ucznia

Listy kontrolne są nieodłącznym atrybutem w walce z zapominaniem. Dobrze organizują rzeczywistość dzieciom, które już potrafią czytać Autystycznym dzieciom należy pomagać w planowaniu ale i mali dyslektycy mają wiele problemów z ogarnianiem podstawowych przyborów przed szkołą. Dlatego pakowanie powinno odbywać się wieczorem lub zaraz po odrobieniu lekcji. Krótkie listy kontrolne są najprostsze. Na przykład mój … Czytaj dalej Krótka lista kontrolna wyposażenia ucznia