Przeskocz do treści

Tag: #pokrewne

#asd 0

Drama – rewalidacja, spektrum autyzmu

Drama (z gr. drao – działam, usiłuję) – metoda pomocnicza w nauczaniu różnych przedmiotów szkolnych lub samoistna metoda w kształtowaniu osobowości człowieka poprzez rozwijanie wyobraźni i wrażliwości. Jest metodą uczenia aktywnej twórczości oraz doskonalenia umiejętności współpracy […]