Rozumienie znaczenia dźwięków i wypowiedzi słownych w pierwszym roku życia dziecka

Rozumienie znaczenia dźwięków i wypowiedzi słownych w pierwszym roku życia dziecka