Reklamy

autyzm.life i neuroróżnorodni

Neuroróżnorodność Terapia pedagogiczna autyzm niepełnosprawność intelektualna objawy rewalidacja IPET grafomotoryka umiejętności społeczne emocje scenariusze zajęcia sensoryka logopedia arkusze historyjki ASD

Reklamy

Reklamy

Dzień Taty

Scenariusz zajęć

Kształcenie zintegrowane

Temat okresowego ośrodka pracy: Bezpieczne wakacje z dorosłymi
Temat dnia : Święto taty
Czas trwania zajęć: 5 x 45 min

Cele rewalidacyjne:
uczeń:
– ćwiczy poprawną wymowę i artykulację głoski „t”, poprawnie nazywa przedmioty i zawody,
– rozwija percepcję wzrokowo -ruchową oraz spostrzegawczość,
– doskonali pamięć i logiczne myślenie,
– usprawnia funkcję ręki, dłoni w czasie pisania i ekspresji plastycznej.

Cele dydaktyczne:
uczeń:
– wypowiada się na temat pracy zawodowej swojego taty oraz jego obowiązków domowych,
– umie w odpowiedniej kolejności ułożyć ilustracje do treści wysłuchanego wiersza,
– rozpoznaje i nazywa zawody na ilustracjach (lekarz, policjant, strażak ),
– potrafi dokonać analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej wyrazu „tata”,
– zna kształt nowo poznanej litery „T , t”,
– umie wyodrębnić głoskę i literę „t”,
– potrafi z rozsypanki poznanych liter ułożyć proste wyrazy,
– umie dodawać i odejmować liczby w zakresie: 5, 10, 20.

Cel wychowawczy:
uczeń:
– docenia pracę domową i zawodową swojego taty,
– wyraża chęć niesienia pomocy tacie (rodzicom) w codziennych pracach domowych.

Formy pracy:
– z całą grupą,
– indywidualna praca z dzieckiem.

Środki dydaktyczne:
– kalendarz pogody , etykiety z nazwami dni tygodnia,
– tekst piosenki wraz z melodią „Do czego służy tata”,
– ilustracje przedstawiające: policjanta, strażaka, lekarza,
– ilustracje przedstawiające zawody męskie (np. zegarmistrz, rolnik, kierowca),
– ilustracje przedstawiające tatę podczas wykonywania różnych czynności w ciągu dnia,
– kartoniki z pisanymi literami „a , m , t” (dla każdego dziecka po dwie litery),
– ilustracja przedstawiająca tatę,
– etykieta z wyrazem tata – w kolorze czerwonym,
– etykieta z wyróżnioną na czerwono na literą „t”,
– etykiety do analizy słuchowej i wzrokowej wyrazu tata, rozbitym na sylaby, litery,
– ilustracja wraz z etykietami (dla każdego ucznia),
– instrumenty perkusyjne: tamburyn, trójkąt;
– szarfy w czterech kolorach: czerwonym,zielonym, niebieskim i żółtym.

DO CZEGO SŁUŻY TATA
Wincenty Faber
Do czego służy tatuś?
Na przykład do prania,
kiedy za dużo pracy
miewa w domu mama,
do trzepania dywanów,
jazdy odkurzaczem,
do chodzenia z córeczką
na lody, na spacer.
Do wbijania haczyków
w twardy beton ściany
wtedy, gdy nową szafkę
lub obraz wieszamy.
Do strugania,
gdy złamie się twardy ołówek,
do wkładania do mojej skarbonki złotówek.
Do wspinaczki,
gdy sobie przed ekranem usiadł,
do pomagania w lekcjach
też miewam tatusia.
A kiedy się gazetą
jak tarczą zasłania,
przynoszę kolorową książkę do czytania.
I razem wędrujemy do ostatniej strony…
Do tego służy tatuś dobrze oswojony!

Zajęcia wstępne:

1. Przywitanie się z dziećmi.
Nauczyciel i uczniowie stoją w kole na dywanie i przekazują iskiereczkę – mówiąc wierszyk:
„Iskiereczkę puszczam w krąg, niech powróci do mych rąk.”

2. Ćwiczenia ruchowe:
Nauczyciel rozdaje uczniom po jednej szarfie:
a) marsz po obwodzie koła z szarfą na głowie w rytm tamburyna – ćwiczenie równowagi,
b) ćwiczenia orientacyjno – porządkowe.

Uczniowie trzymają oburącz szarfę nad głową, udając, że są to parasole.
Delikatne uderzenia w trójkąt – drobny deszczyk – uczniowie: spacerują z „parasolami”,
Głośne uderzenia w tamburyn – burza – uczniowie: kucają z dłoni robią „daszek nad głową”.

c) zabawa bieżna „poznaj swój kolor”

Szarfy leżą przed dziećmi. Na sygnał – podniesienie szarfy przez prowadzącego np. w kolorze zielonym – uczniowie z szarfą w tym kolorze biegają w różnych kierunkach, a następnie wracają na swoje miejsca. Kolory wywoływane są na zmianę (każdy kolor wywoływany jest dwa razy, następnie kolejne kolory kierowane są do ławek).

3. Zajęcia porządkowe:
a) lista obecności
Dzieci wsłuchują się w listę obecności czytaną przez nauczyciela kolejno wywoływani uczniowie odpowiadają.
Po sprawdzeniu obecności uczniowie liczą ile dzieci jest w klasie, a ile zostało w domu. Porównują czy więcej jest obecnych czy nieobecnych, dziewczynek czy chłopców.
b) wyznaczenie dyżurnego- przypomnienie obowiązków.

4. Obserwacja stanu pogody i zmian zachodzących w przyrodzie, kalendarz pogody:
a) obserwacja pogody przez otwarte okno,
b) wymiana spostrzeżeń na temat stanu pogody (słońce, deszcz, burza) , przyrody (kolor liści na drzewach), oraz przechodzących osób (jak są ubrane),
d) ćwiczenia kalendarzowe.

Uczniowie siadają w kole na dywanie – kolejno zgodnie z ruchem wskazówek zegara układają etykiety z nazwami dni tygodnia. Uczniowie przeliczają etykiety, ustalają nazwę dnia dzisiejszego i odszukują go w kalendarzu wiszącym na ścianie. Dyżurny zaznacza odpowiednią etykietę na makacie kalendarza;

e) zapisanie daty na tablicy przez dyżurnego,
f) zapisanie daty w zeszycie – wklejenie dnia tygodnia i zaznaczenie ilustracji pogody.

5. Omówienie spraw aktualnych nurtujących uczniów
a) aktualne wydarzenia,
b) samopoczucie dzieci,
c) przypomnienie tematyki poprzednich zajęć.

6. Ukazanie celu pracy, wzbudzenie pożądanego zainteresowania .

Uczniowie gromadzą się na dywanie przy tablicy flanelowej.
Prowadzący: Na dzisiejszych zajęciach chciałam was zapoznać z pewnym chłopcem, który ma na imię Jacek (N wiesza na tablicy ilustracje przedstawiającą chłopca). Posłuchajcie uważnie wiersza. Dowiecie się co robił Jacek.
Prowadzący czyta wiersz Czesława Janczarskiego pt. „Tatuś wraca z pracy”

„TATUŚ WRACA Z PRACY”

Stoi Jacek na balkonie
słyszy: dyń – dyń!
Tramwaj dzwoni.
Już jest tramwaj
niedaleko,
mknie po szynach
szybko, lekko.
Na przystanku
tramwaj staje.
– Kto to wysiadł
czy poznajesz?
– To mój tatuś!
woła Jacek –
wraca, bo już
skończył pracę.

N pyta dzieci:
– Co robił Jacek?
– Skąd wracał tatuś Jacka?
– Czym przyjechał?”

Prowadzący: Bardzo ładnie odpowiadaliście na moje pytania. Przypomnijmy sobie to wszystko, o czym mówiliśmy. Chłopiec na obrazku to Jacek. Jacek czekał na balkonie na swojego tatę. Tata Jacka wracał tramwajem z pracy.
Nauczyciel pokazuje dzieciom trzy ilustracje do treści wiersza.
Nauczyciel: Popatrzcie, mam tu obrazki do wiersza, który wam czytałam. Pomóżcie mi poukładać je w kolejności.
Uczniowie układają obrazki zgodnie z treścią wiersza, w następującej kolejności:

1. Jacek wyglądający przez balkon.
2. Tramwaj stojący na przystanku.
3. Tata wysiadający z tramwaju.

Prowadzący: Jak wiemy tata Jacka wraca z pracy. On pracuje z komputerem. Jest informatykiem. Mieliście się dowiedzieć od swoich tatusiów, czym się zajmują, jaki zawód wykonują lub czym zajmują się w wolnym czasie w domu. Ja przygotowałam kilka ilustracji z zawodami które mogą być wam pomóc w opowiadaniu o swoim tacie.

Prowadzący rozkłada na dywanie ilustracje. U podnosząc palec – opowiadają o pracy swoich ojców, wskazują na ilustracjach odpowiednie zawody.

Nauczyciel zawiesza na tablicy wybrane przez dzieci ilustracje.
Dużo dowiedzieliście się o tym gdzie pracują i co robią. Na tablicy zawiesiliśmy obrazki z zawodami, które wybraliście. Nazwiemy te zawody jeszcze raz.

Praca poznawcza:

1. Obserwacja dowolna – dzieci oglądają przyniesione przez nauczyciela ilustracje, wymieniają się nimi, opowiadają, kogo przedstawiają.

2. Obserwacja ukierunkowana z wykorzystaniem zebranego materiału.
Prowadzący wiesza na tablicy ilustrację przedstawiającą tatę, zwraca się do dzieci z pytaniem:
Nauczyciel: „Kto to jest?” Żeby nikt się nie pomylił , to my go podpiszemy
Prowadzący wiesza pod ilustracją dużą etykietę z wyrazem „tata”.

Uczniowie odczytują napis na etykiecie.
Pod kierunkiem N dokonują analizy słuchowej i wzrokowej wyrazu „tata”.
Nauczyciel: Ile sylab ma wyraz tata?
Uczniowie dokonują analizy słuchowej wyrazu „tata” na głoski: t-a-t-a.
Nauczyciel demonstruje kolejną etykietę z wyodrębnioną na czerwono literą „t”, pyta U które litery już znają, a która jest dla nich nowa?
Uczniowie próbują napisać literę t palcem w powietrzu, następnie palcem na ławce, kredą na tablicy, mokrą gąbką.

Nauczyciel rozdaje dzieciom wyciętą ilustrację taty oraz etykiety z wyrazem „tata” – jedną w kolorze czerwonym, drugą czarną z wyodrębnioną literą „t” na czerwono.
Uczniowie wklejają sylwetę taty do zeszytów i odpowiednio ją podpisują wykorzystując etykiety.
Pod spodem samodzielnie piszą wyraz „tata”.

Rozwiązywanie zadań z treścią:

Zadania typu: Tata dał Jackowi 5 jabłek. Jacek zjadł 2 jabłka. Ile jabłek ma Jacek?

Ekspresja plastyczna:

„Krawat dla taty” – wykonanie krawata z szarego papieru,
– ozdabianie wydzierankami z papieru kolorowego gotowych szablonów,
– ozdabianie krawatów dużą i małą literą „t” (kolorowanie flamastrami),
– ocena pracy i zachowania się dzieci,
– porządkowanie swoich miejsc pracy,
– wspólne oglądanie upominków wykonanych dla tatusiów.

Zajęcia końcowe:

1. Porządkowanie klasy.
2. Mycie rąk.
3. Ocena pracy i zachowania uczniów w trakcie zajęć. Pochwała za ciężką pracę – przyczepienie kwiatków na tablicy: Nasze sukcesy.
4. Zadanie pracy domowej-ćwiczenia graficzne w pisaniu poznanej litery – karty pracy.

Ewaluacja:

Nauczyciel pyta uczniów: Jak podobały się wam zajęcia? Zaznaczcie proszę wasze nastoje na tablicy humorów.
Uczniowie odszukują etykiety ze swoimi imionami i umieszczają je przy odpowiednim symbolu na tablicy flanelowej.

Pożegnanie:

Odprowadzenie dzieci do szatni , ewentualne rozmowy z rodzicami.

Agnieszka Sokołowska

Narysuj swojego tatę

źródło: opracowanie własne autyzm.life i Neuroróżnorodni na podstawie podanych źródeł

Reklamy
Reklamy

Reklamy

Reklamy
Reklamy
Reklamy

Jedna odpowiedź do „Dzień Ojca – scenariusz zajęć zintegrowanych”

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: