Reklamy

Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę – scenariusz zajęć

Reklamy
Reklamy

Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę – scenariusz zajęć otwartych

Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców

Temat dnia: Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę.
Grupa: 5,6 –latki


Cele ogólne:
· Rozbudzanie zainteresowania losem zwierząt w czasie zimy,
· Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec ptaków i zwierząt leśnych,
· Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
Cele operacyjne:
Dziecko:
· rozumie potrzebę dokarmiania zwierząt w czasie, kiedy trudno im zdobyć pożywienie w naturalny sposób,
· umie wymienić gatunki ptaków, które występują w Polsce zimą,
· potrafi rozpoznać i nazwać zwierzęta, które potrzebują pomocy zimą,
· umie podać sposoby dokarmiania ptaków i zwierząt w lesie,
· podaje przykłady pokarmów, którymi można dokarmiać ptaki i zwierzęta leśne,
· wie, kto to jest leśnik i na czy polega jego praca,
· dzieli nazwy zwierząt na sylaby,
· potrafi określić pierwszą głoskę w nazwie obrazka,
· potrafi właściwie reagować na sygnał dźwiękowy,
· interpretuje ruchem piosenkę,
· wykorzystuje nabyte wiadomości i umiejętności do realizacji zadań,
· potrafi zgodnie współpracować w grupie;
Metody pracy:
– czynna- udział dzieci w zajęciu i zabawie ruchowej,
– słowna – wypowiedzi na dany temat, czytanie globalne wyrazów, rozwiązywanie zagadek,
– oglądowa- pokaz ilustracji, emblematów.

Formy pracy:
– z całą grupą,
– zespołowa
-indywidualna

Reklamy

Środki dydaktyczne:
tekst zagadek o zwierzętach, ilustracje przedstawiające zwierzęta leśne i ptaki, napisy do czytania globalnego, emblematy zająca, sarny, wróbla, sikorki, wiewiórki, dzika, tamburyn, ilustracja przedstawiająca pąśnik i karmnik i podpisy do ilustracji, tekst inscenizacji Pamiętajmy o zwierzętach, ilustracja Dokarmiamy zwierzęta w lesie, sylwety zwierząt do inscenizacji, pudło z przysmakami zwierząt, list zwierząt do dzieci (w kopercie), nagranie piosenki ,,Wróbelki zimą”, karteczki z napisanymi zdaniami do zabawy Prawda – fałsz, kartoniki z napisami TAK, NIE dla każdego dziecka, nagranie piosenki A Ty ptaszku śpiesz się, śpiesz, odznaka Przyjaciel zwierząt dla każdego dziecka.

Przebieg zajęć:
1. Zabawa ze śpiewem na powitanie ,,W kole”
W kole wszyscy tu siedzimy,
każdy czyjaś rękę trzyma
I dzień dobry już mówimy,
Tak zabawa się zaczyna”
2. Powitanie uczestników spotkania:
Nauczyciel mówi do dzieci i rodziców:
„Witam wszystkich, którzy lubią zimę.”
„Witam wszystkich, którzy mieli dziś na sobie czapki.”
„Witam wszystkich, którzy lubią zabawy na śniegu.”
„Witam wszystkich, którzy lubią śmiech i dobrą zabawę.”
Uczestnicy machają do prowadzącego ręką.

Reklamy

3. Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach – wprowadzenie do tematu zajęć.
Nauczyciel czyta zagadki. Dzieci po rozwiązaniu zagadki wskazują odpowiedni obrazek.

Ma brązowe, śliczne oczy, nóżki zgrabne cienkie,
Czy widziałeś kiedyś w lesie płochliwą (sarenkę)

Ja nie śpiewam jak kanarek, piórka moje zwykle szare.
Zwykle po swojemu ćwierkam, do okienka twego zerkam. (wróbel)
Ma długa szczecinę, świnki jest kuzynem. Zjada żołędzie, gdy przyjdzie jesień.
Można go spotkać w polu lub w lesie. (dzik)

Żółty brzuszek, modra główka, nastroszone z zimna piórka.
Z daleka do nas przyleciała o słoninkę zapytała. (sikorka)

Szare futro, długie uszy, ogonek nieduży.
Gdy się w krzakach coś poruszy zmyka, aż się kurzy (zając)

Korale czerwone lubi ten ptak Brzuszek czerwony to jego znak. (gil)
W dziupli swej na drzewie, gdy nikt o tym nie wie,
orzechów zapasy zbiera na zimowe czasy. (wiewiórka)

4. Rytmiczny podział nazw zwierząt przedstawionych na obrazkach.
[sar – na, dzik, wie –wiór – ka, za- jąc, wró- bel, gil, si- kor -ka]
Określanie pierwszej głoski w nazwie zwierząt.
Próba podziału nazw na głoski przez chętne dzieci.

5. Czytanie globalne – dobieranie przez dzieci do obrazka globalnego podpisu – nazwy zwierzęcia.

6. Zabawa orientacyjno – porządkowa z elementem syntezy słuchowej wyrazów Jakie to słowo?
Dzieci otrzymują od nauczyciela emblematy zająca, sarny, wróbla, wiewiórki, dzika. Uczestnicy maszerują w rytm tamburyna. Na sygnał zatrzymują się, prowadząca wymawia słowo głoskami, np. s – a – r- n- a, dzieci z emblematem sarny wymawiają cały wyraz a następnie ustawiają się w kole obok nauczyciela. Na sygnał wszystkie dzieci maszerują w rytm tamburyna i zabawa trwa dalej.

Kolorowanki – ZWIERZĘTA ZIMĄ

Onomatopeje – obrazki do druku

7. Zagadki słowne – Zapoznanie z pojęciem karmnik i paśnik. Przyporządkowanie właściwego napisu do obrazka.

Jaki to domek niepotrzebny latem,
Zimą co dzień karmi zwierzęta skrzydlate. / karmnik/

Co to za miejsce odgadnijcie dzieci
Gdzie dla zwierząt leśnych jest jedzenie, kiedy śnieżek leci /paśnik/

8. Słuchanie i oglądanie inscenizacji Pamiętajmy o zwierzętach ilustrowanej sylwetami.

9. Rozmowa na temat inscenizacji. Udzielanie odpowiedzi na pytanie: Jak możemy pomóc zwierzętom w czasie zimy?
[umieszczenie pokarmu dla ptaków w karmnikach, zawiezienie do lasu warzyw, orzechów, ziaren zbóż]

10. Zabawa dydaktyczna – Zaczarowane pudło – rozpoznawanie po dotyku znajdujących się w pudełku przysmaków dla zwierząt [marchewka, siano, ziemniaki, żołędzie, orzechy, ziarna zbóż].

11. Ćwiczenia klasyfikacyjne – Co jedzą zwierzęta leśne?
Dzieci umieszczają pod obrazkami zwierząt właściwe pokarmy [zając – marchewka, sarna- siano, dzik – ziemniaki, żołędzie, wiewiórka – orzechy, ptaki – ziarna zbóż].

Dokarmianie zwierząt zimą – Nauczanie specjalne

Jak zwierzęta przygotowują się do zimy? Obrazki i napisy do czytania globalnego do druku

12. Zabawa Ciepło – zimno – odszukanie listu zwierząt leśnych do dzieci. Odczytanie listu. Podjęcie zobowiązania do udzielenia pomocy ptakom i zwierzętom leśnym w czasie zimy.
Kochane Dzieci!
Jest zima. Prosimy Was o pomoc. Jesteśmy głodne. Mamy problemy ze zdobyciem pożywienia. Nie pozwólcie nam zginąć z głodu i zimna, pamiętajcie o nas zimą.
Wszystkie ptaki i zwierzęta leśne.
Złożenie przyrzeczenia o pomaganiu zwierzętom.
13. Interpretacja ruchowa piosenki Wróbelki zimą.

14. Zabawa – Prawda – fałsz
Rodzice otrzymują karteczki z napisanymi zdaniami, których jedne są prawdziwe, a inne fałszywe. Dzieci otrzymują kartoniki z napisami TAK, NIE. Jeśli zdanie odczytane przez rodzica jest prawdziwe, to dzieci podnoszą do góry kartonik z napisem TAK, jeżeli zdanie jest fałszywe – z napisem NIE.
• Zima to pora roku, która następuje po lecie.
• Zimą pada śnieg.
• Karmnik do domek dla psa.
• Śnieg utrudnia zwierzętom zdobycie pożywienia.
• Przysmakiem sarenek są ciasteczka.
• Śnieg jest koloru różowego.
• Na zimę przylatują do nas bociany.
• Wróbelki zjadają w karmniku sianko.
• Niedźwiedź zimą zasypia w głęboki sen.
• Przysmakiem sikorek jest słoninka.
• Paśnik – to miejsce, w którym leśnicy zimą zostawiają zwierzętom pożywienie.
• Na zimę przylatują do nas gile.
• Wiewiórki na zimę w swojej dziupli gromadzą rodzynki.
• Zimą zbieramy w lesie grzyby.
• Przysmakiem dzika są żołędzie.

16. Zabawa ze śpiewem przy piosence A Ty ptaszku śpiesz się, śpiesz.

17. Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach a rodzicom za przybycie. Rozdanie dzieciom odznak Przyjaciel zwierząt.
Pożegnanie piosenką:
Żegnam was, dziś kończymy, już czas.
Byłam ja, byłeś ty raz, dwa, trzy.

Inscenizacja – Pamiętajmy o zwierzętach

Krasnal
Przyszła zima.
Puszystym śniegiem pokryty świat cały.
Ciężkie czasy dla zwierząt nastały.
Ostre mrozy i silne zamiecie,
zima króluje na całym świecie.

Zajączek i sarenka:
W lesie zima mocno trzyma,
Śnieg i lód, mróz i chłód.
Jadła nie ma, śnieg zacina,
Nam, zwierzętom, grozi głód!

Zajączek
Jak wśród zamieci będę wędrował?
Kiedy wichura wreszcie ustanie?
Och, jak mi zimno. Wciąż jestem głodny,
Chciałbym zjeść w końcu jakieś śniadanie.

Sarenka
Siły zupełnie mnie opuściły.
pomóż mi proszę zajączku miły.

Zajączek
Już się zmieniamy w lodu sopelki.
Jeśli schronienia dziś nie znajdziemy,
pewnie tu wszyscy dziś zamarzniemy.

Sarenka
Nie widział czasem ktoś pana lisa?
Oj, gdyby spotkał nas tutaj dzisiaj,
to stanowimy wielką atrakcję,
miałby śniadanie, obiad, kolację.

Dzik
Zima we znaki dzikom się dała.
Twarda, zmarznięta jest ziemia cała.
Brną w zaspach śniegu szukają schronienia,
myślą, że znajdą coś do jedzenia.

Krasnal
Z dziupli wiewiórka nagle wyjrzała.
Do swych przyjaciół tak powiedziała.

Wiewiórka
Leśna stołówka paśnikiem zwana,
na skraju lasu jest napełniana
To niedaleko, prędko ruszajcie,
nocka nadciąga, więc nie zwlekajcie.

Sarenka
Przybyliśmy z lasu,
gdzie mróz i zamiecie.
Trudno żyć zwierzętom, gdy zima na świecie.

Zajączek
Patrzcie, przed nami leśna polana.

Dzik
Widzę kasztany, to chyba dla nas.

Zajączek
Różne ziarenka.

Sarenka
Jest nawet sianko.

Dzik
Ziarno dla wróbelka, marchew dla zajączka,
sianko dla sarenki pachnie niby łączka.

Razem
Zjemy kolację, jutro śniadanko,
siłę na pewno znów odzyskamy,
i mroźną zimę dzielnie przetrwamy.

Krasnal
Końca nie miała radość ich wielka.
Brzuszki znów pełne grzeją futerka.

Opracowała: Karolina Kowalczyk
nauczyciel wychowania przedszkolnego

Leśne domki – scenariusz zajęć pdf

Jak mądrze dokarmiać ptaki?

Zabawa muzyczna – Lata ptaszek…

źródło: opracowanie własne na podstawie źródeł podanych pod tekstami autyzm.life i Neuroróżnorodni

Reklamy

#arkusz #asd #Asperger #autyzm #BożeNarodzenie #czytanie #dzienniki #edukacja #emocje #grafomotoryka #IPET #komunikacja #lekcja #manualne #metody #motoryka #mowa #niepełnosprawność #niepełnosprawnośćintelektualna #pedagog #percepcja #pisanie #program #przedszkole #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #schemat #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #szkoła #tematyczne #terapia #terapiaręki #umiejętności #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #zabawa #zabawy #zajęcia #zajęciaterapeutyczne #ćwiczenia

Reklamy

Zaburzenia integracji sensorycznej SI – ćwiczenia zabawy scenariusze zajęć

Reklamy

Reklamy

Jedna odpowiedź do „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę – scenariusz zajęć”

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: