Proste zabawy grupowe w wodzie dają dzieciom wiele radości. Są dobrym wstępem do nauki pływania. Woda rozluźnia i relaksuje, korzystajmy z „naturalnych zasobów sensorycznych”.

Wiek: 7-9 lat

Miejsce: basen, jezioro…

Głębokość wody: do kolan, przy zachowaniu szczególnej ostrożności.

  1. Wyścigi. Na brzegu w odległości 3-5 metrów od wody oznacza się linię, na której dzieci ustawiają się w szeregu twarzą do wody, w odległości kroku od siebie. Na sygnał opiekuna wszyscy biegną do wody aż do miejsca oznaczonego i wracają z powrotem na brzeg. Wygrywa ten, kto pierwszy wróci na swoje miejsce.
  2. Wydra i ryby. Jedno z dzieci jest wydrą, pozostałe rybami. Wydra goni ryby, które przed nią uciekają. Nie wolno chwytać ryby, która usiądzie w wodzie. Ryba klepnięta zostaje wydrą.
  3. Zmiana miejsc. Dzieci ustawiają się w szeregach w odstępie jednego kroku od siebie, naprzeciwko w odległości od 10-15 m. Na sygnał, biegiem zmieniają miejsca. Wygrywa szereg, który pierwszy się ustawi.
  4. Łańcuch. Dzieci rozbiegają się po wodzie w oznaczonych granicach. Wybiera się jedno z dzieci, które stara się klepnąć inne dziecko. Klepnięte dziecko staje się jego pomocnikiem. Oboje chwytają się za ręce i „łańcuchem” zaczynają łowić pozostałe dzieci. Dzieci klepnięte uzupełniają łańcuch. Zabawa trwa od 2-3 minut. Wygrywa to dziecko, które zostanie samo.
  5. Rybak. Dzieci znajdują się w wodzie, na brzegu pozostaje rybak. Na sygnał, dzieci podchodzą do rybaka i proszą go: rybaku, rybaku, złap nas na haczyk. Po tych słowach rybak wskakuje do wody i stara się dotknąć jedno z dzieci. Dzieci uciekają i chowają się przed rybakiem, zanurzając głowę pod wodą. Rybak nie może dotykać zanurzonego dziecka. Dziecko klepnięte wychodzi z wody na brzeg i zajmuje jego miejsce.
  6. Nurkujące kaczki. Gracze dzielą się na dwie grupy. Każda grupa ustawia się w rzędzie w odstępach co pół kroku jeden za drugim. Dwoje pierwszych z obu rzędów dzieci łapie za końce taśmy/piankowego makaronu leżącego na powierzchni wody. Na sygnał, biegną wzdłuż rzędu na jego koniec prowadząc taśmę po powierzchni wody. Dzieci stojące w rzędach, w chwili gdy zbliży się do nich dwójka z taśmą muszą się na chwilę zanurzyć, tak by taśma przesunęłą się im bezpiecznie nad głowami. Na końcu rzędu jedno dziecko z dwójki pozostaje, drugie zaś wraca z taśmą na początek rzędów. Głębokość wody w przypadku tej zabawy powinna być większa, mniej więcej do pasa.
  7. Słuchaj gwizdka. Dzieci dzieli się na dwie grupy. Każda grupa ustawia się w rzędzie, kładąc ręce na barki poprzednika. Grupy poruszają się w dowolnie. Na umówiony sygnał przyjmują wyznaczoną postawę, a następnie znowu poruszają się rzędem. Np. po gwizdku zanurzają głowy. Kto się nie zanurzy otrzymuje punkty karne. Wygrywa grupa, która ma mniej punktów karnych.