Reklamy

autyzm.life i neuroróżnorodni

Neuroróżnorodność Terapia pedagogiczna autyzm niepełnosprawność intelektualna objawy rewalidacja IPET grafomotoryka umiejętności społeczne emocje scenariusze zajęcia sensoryka logopedia arkusze historyjki ASD

Reklamy

Reklamy

Grzyby – scenariusz zajęć z edukacji wczesnoszkolnej


HASŁO DNIA: G R Z Y B Y
Temat: Poznanie nazw i sposobów rozpoznawania grzybów jadalnych i trujących. Budowa grzyba. Czytanie wiersza Marii Kownackiej „Grzyby” z właściwą intonacją. „Co można zrobić z grzybów” – wypowiedzi na podstawie własnych doświadczeń. Zasady bezpiecznego zbierania grzybów. Nauka posługiwania się atlasem grzybów.


Cele zajęć:
– Poznanie nazw grzybów jadalnych i trujących
– Zapoznanie z budową grzyba
– Kształcenie umiejętności czytania z właściwą intonacją
– Poszerzanie wiedzy językowej poprzez tłumaczenie związku frazeologicznego.
– Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat na podstawie własnych doświadczeń.
– Poznanie sposobów odróżniania grzybów jadalnych i trujących
– Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zbierania grzybów
– Nauka posługiwania się atlasem grzybów
– Wdrażanie do odpowiedzialności za środowisko naturalne
– Wdrożenie do pracy samodzielnej i grupowej oraz do samokontroli

Metody:
Aktywizujące – gry dydaktyczne, praca w grupach
Programowe – praca z tekstem, materiałem ikonograficznym, praca z podręcznikiem
Podające – krótka rozmowa nauczająca, pokaz
Praktyczna – projekt
Problemowo-ćwiczeniowa – karty pracy

Grzybowe karty pracy


Formy pracy:
Praca jednolita indywidualna, grupowa i zbiorowa

Środki dydaktyczne: karty pracy, plansze grzybów, ilustracje grzybów, karty z nazwami elementów grzyba, puzzle, podręcznik , atlasy grzybów, zagadki, płyta z nagraniem piosenki „Rudy rydz”, magnetofon, karteczki samoprzylepne.

1. Wprowadzenie do tematu zajęć.
Nauczyciel mówi dzieciom zagadkę.
Mam kapelusik
nie do kłaniania,
mam zgrabną nóżkę
nie do skakania.

Uczniowie podają rozwiązanie zagadki.
2. Wspólne wysłuchanie piosenki „Rudy rydz” i omówienie jej treści.
– Gdzie rósł grzyb?
– Jak nazywa się grzyb, o którym mowa w piosence?
– Jakie inne nazwy grzybów pojawiają się w piosence?
– Czego boi się rydz?
3. Zapoznanie z budową grzyba.
– Nauczyciel pyta dzieci czy wiedzą o czym będziemy mówić na dzisiejszych zajęciach.
Następnie pokazuje planszę z grzybami /jeżeli ma taką możliwość to prezentuje ją na tablicy multimedialnej/
i prosi uczniów, aby omówili ich wygląd. Potem uczniowie podają nazwy grzybów i wskazują grzyby jadalne i trujące.
Karta pracy nr 1.
Uczniowie zapisują w tabeli nazwy grzybów jadalnych i trujących i wypełnioną kartę wklejają do zeszytu.
Rozmowa z uczniami na temat:
„Dlaczego nie należy niszczyć grzybów trujących?

– Zapoznanie z budową grzyba.
Na tablicy znajduje się ilustracja grzyba i kartoniki z nazwami jego poszczególnych części. Uczniowie wnioskują na podstawie planszy z jakich elementów zbudowany jest grzyb.
Potem łączą odpowiednie nazwy z częścią grzyba.
4. Czytanie wiersza „GRZYBY” Marii Kownackiej i wyjaśnianie związku frazeologicznego „rosnąć jak grzyby po deszczu”.
Nauczyciel czyta uczniom wiersz i zadając pytania sprawdza zrozumienie go :
– Czego potrzebują grzyby, aby urosnąć?
– Wymień nazwy grzybów, które pojawiły się w wierszu
– Co mama zrobiła z grzybami?
– Jakie potrawy można przygotować jeszcze z grzybów?
– Jak rozumiesz słowa: „rosnąć jak grzyby po deszczu”
/rosnąć nagle, szybko, w dużej ilości/
5. Ćwiczenia w indywidualnym, głośnym czytaniu wiersza „Grzyby” z odpowiednią intonacją przez uczniów.
6. Poznanie zasad bezpiecznego zbierania grzybów.
Nauczyciel rozmawia z uczniami o tym, gdzie można sprawdzić, czy grzyby są jadalne.
Pokazuje ATLAS GRZYBÓW i uczy w jaki sposób z niego korzystać.
Wspólne szukanie popularnych grzybów jadalnych i trujących.
– Kto z Was wie jak należy prawidłowo zbierać grzyby?
/ wykręcanie grzyba z podłoża lub odcinanie nożykiem dolnej części trzonu/
Zabawa dramowa: „Zrywamy grzyby”
– Czy dzieci powinny same zrywać grzyby?
Nauczyciel omawia zagrożenia wynikające z samodzielnego zbierania grzybów przez uczniów, wskazuje ryzyko związane ze zbieraniem grzybów trujących, których niektóre gatunki są bardzo podobne do grzybów jadalnych, podkreśla zagrożenie zatruciem grzybami i prosi uczniów, aby zbierali grzyby tylko w obecności osób dorosłych, którzy potrafią rozpoznawać grzyby.
7. Utrwalenie budowy grzyba.
Uczniowie otrzymują obrazek grzyba z puzzli. Ich zadaniem jest ułożyć wszystkie elementy w całość i przykleić go do kartki w zeszycie, a następnie podpisać z jakich części się on składa. Karta pracy nr 2
8. Podsumowanie zajęć
Nauczyciel dzieli klasę na grupy i rozdaje karty pracy nr 3. Zadaniem uczniów jest wskazanie zdania prawdziwego i fałszywego poprzez jego podkreślenie.
Karta pracy nr 3

1. Zbieraj tylko te grzyby, które znasz PRAWDA FAŁSZ
2. Zbieraj tylko duże grzyby, małe niech jeszcze odrosną. PRAWDA FAŁSZ
3. Z grzybów można zrobić lody. PRAWDA FAŁSZ
4. Muchomor to grzyb trujący. PRAWDA FAŁSZ
5. Grzyby trujące można niszczyć PRAWDA FAŁSZ
6. Grzyb składa się z kapelusza, grzybni i trzonu. PRAWDA FAŁSZ
7. W „Atlasie Grzybów” znajdziemy przepis na zupę grzybową. PRAWDA FAŁSZ
Sprawdzenie wykonania poprawności zadania przez głośne odczytanie przez liderów grup zdań prawdziwych.

– O czym mówiliśmy na dzisiejszych zajęciach?
– Jakie znacie grzyby jadalne?
– Jakie znacie nazwy grzybów trujących?
– Dlaczego nie należy niszczyć grzybów trujących?
– Z jakich części składa się grzyb?

9. Ocena zajęć.
Określenie swojego samopoczucia po przebytej lekcji poprzez narysowanie „minki” na karteczce samoprzylepnej.
Potem oceniają zajęcia poprzez przyklejenie swojej karteczki po napisem „BYŁO WSPANIALE” narysowanym na uśmiechniętym grzybku.
BYŁO WSPANIALE

Katarzyna Barańska

Atlas grzybów – na niektóre trzeba uważać! Grzybobranie bez tajemnic. Jak odróżnić grzyba jadalnego od trującego?

Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców – Poznajemy grzyby jadalne, edukacja przyrodnicza w przedszkolu, metoda dennisona

Zapoznanie z grzybami jadalnymi: borowik, maślak, kurka i niejadalnymi   (trującymi): muchomor czerwony, muchomor plamisty. Poznajemy jesienne dary lasu – grzyby na podstawie ilustracji i tekstu H. Zdzitowieckiej „Na grzyby” – rozwijanie mowy i myślenia.

Grzyby + karty pracy

OBSZAR EDUKACYJNY:
Poznawanie i rozumienie siebie i świata.

TREŚCI:
Poznawanie przyrody.

CELE OPERACYJNE – Dziecko:
– Wie, że grzyby dzielą się na jadalne i niejadalne – trujące;
– Rozpoznaje borowika, maślaka. kurkę, muchomora czerwonego, muchomora plamistego;
– Słucha opowiadania i potrafi wypowiedzieć się na jego temat;
– Segreguje grzyby według gatunku;
– Składa obrazek z części;

POMOCE:
plakat lasu, nagranie leśnej muzyki, ilustracje grzybów, pacynka Gucio, buźki smutna i wesoła, muzyka do tańca, szablony grzybów do zabawy ruchowej, przestrzenne grzyby – szydełkowane, obrazki do składania, plastelina, makieta lasu, magnetofon;

LITERATURA:
H. Zdzitowiecka „Na grzyby”,
C. Hannaford „Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł”,
I. Dudzińska „Metodyka wychowania w przedszkolu”.     

PRZEBIEG:
1. Podanie rodzicom celu spotkania. Podczas trwania zajęci rodzice lepią poznawane przez dzieci grzyby z plasteliny.
2. Powitanie rodziców, dzieci i nauczyciela – zabawa z pedagogiki zabawy – „Zacieśnianie kręgu”.
3. Powitanie siebie nawzajem – ćwiczenia naprzemienne – rozwijanie obydwu półkul mózgowych (element metody Dannisona).
4. Wysłuchanie fragmentu muzyki z kasety „Dźwięki natury –leśny poranek” – podanie odpowiedzi na pytanie „gdzie zaprowadziła nas muzyka?” (do lasu).
5. Zabawa z elementem metody Dennisona – krążenie szyją „Oglądamy las” – rozwijanie umiejętności uczenia się (ćw. Na przekraczanie linii środka).
6. Opowiadanie Gucia na podstawie tekstu „Na grzyby”.
7. Omówienie treści opowiadania – wyciągnięcie wniosków – grzyby dzielimy na jadalne i niejadalne – trujące.
8. Zabawa ruchowa „Zbieramy grzyby” – dzieci tańczą do słyszanej muzyki na przerwę zatrzymują się przy grzybie (rodzice z szablonami grzybów) jadalnym.
9. Segregowanie grzybów (przestrzennych) przyniesionych przez Gucia:
ćw. gałek ocznych wodzenie za grzybkiem – element metody Dennisona;
podział grzybów według gatunku.
10. Praca indywidualna przy stolikach – składanie grzybów w całość – ocena czy jest on  jadalny czy niejadalny za pomocą buźki uśmiechniętej i smutnej.
11. Ocena pracy dzieci przez rodziców, umieszczenie grzybów wykonanych przez rodziców na makiecie lasu.
12. Omówienie zajęcia z rodzicami.

Lucyna Kinder

#arkusz #asd #Asperger #autyzm #czytanie #dzienniki #edukacja #emocje #grafomotoryka #IPET #komunikacja #lekcja #manualne #mindfulness #motoryka #mowa #niepełnosprawność #niepełnosprawnośćintelektualna #pedagog #percepcja #pisanie #premium #program #przedszkole #psychologia #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #schemat #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #szkoła #tematyczne #terapia #umiejętności #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #zabawa #zabawy #zajęcia #zajęciaterapeutyczne #ćwiczenia

Reklamy
Reklamy
Reklamy

Reklamy

Reklamy
Reklamy
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: