autyzm.life i neuroróżnorodni

Neuroróżnorodność Terapia pedagogiczna autyzm niepełnosprawność intelektualna objawy rewalidacja IPET grafomotoryka umiejętności społeczne emocje scenariusze zajęcia sensoryka logopedia arkusze historyjki ASD

Reklamy

Reklamy

Zajęcia adaptacyjne

DZIEŃ 1

Temat: Nasza grupa –„ Misie”
Cele: 
• Integracja dzieci i rodziców z przedszkolem
• Poznanie dzieci i ich rodziców
• Przybliżenie rodzicom form pracy z dziećmi
• Swobodne rozmowy z rodzicami
• Eliminacja stresu związanego z rozpoczęciem roku przedszkolnego
• Zapoznanie z pomieszczeniami przedszkola ( szatnia, sale zajęć, łazienki )
Środki dydaktyczne:
• Kartki na wizytówki
• Kredki
• Mazaki
• Identyfikatory
• Miś pluszowy
• Szablon postaci
• Brystol z napisem TO MY – MISIE
• Płyta CD

Reklamy

Przebieg zajęć:

1. „Wizytówka”
Rozdanie na wejściu dzieciom karteczek, które przy pomocy rodzica mają ozdobić i podpisać własnym imieniem. Włożenie karteczek do identyfikatorów i przypięcie ich.

2. Zabawa na powitanie
Wszyscy siedzą w kole, kto poczuje się powitany macha ręką.
Witam wszystkich, którzy:
• Jedli śniadanie
• Mają dobry humor
• Mają na sobie coś białego
• Są dziewczynkami
• Są chłopcami
• Lubią lody
• Lubią się bawić…..

3. Nauka piosenki na powitanie „Chodźmy wszyscy tu do koła…”
Chodźmy wszyscy tu do koła ( idziemy wszyscy po kole trzymając się za ręce )
Zabawimy się wesoło ( każdy obraca się wokół własnej osi )
Witamy wszyscy wraz ( kłaniamy się )
Na zabawę nadszedł czas ( podskokami obracamy się dookoła )
Prawa ręka, lewa ręka ( pokazujemy prawą a następnie lewą rękę )
Prawa noga, lewa noga ( pokazujemy prawą a następnie lewą nogę )
Cały tułów oraz głowa ( pokazujemy podane części ciała )
Witamy Was ( ukłon )

4. „Krążący Miś”
Miś krąży po obwodzie koła, przechodzi z ręki do ręki, każdy, kto trzyma misia musi się przedstawić:
• Rodzic – jestem …… ( Kasia ) a to moja córeczka/synek …………..
• Dziecko – jestem ……. ( Zosia ) i lubię …………….. np. bawić się lalkami

5. Portret naszej grupy
Dzieci z rodzicami otrzymują kartki z szablonem postaci. Po wysłuchaniu wiersza M. Mazan pt. „Człowiek” i pokazaniu części ciała dzieci przy pomocy rodziców dorysowują brakujące elementy. Następnie rodzic wycina postać i wspólnie z dzieckiem nakleja na kartkę brystolu z napisem „ To My – Misie” oraz nad postacią wpisuje imię dziecka.
Po przyklejeniu wszystkich postaci następuje pokaz i podziękowanie za udział w tworzeniu tego niezwykłego obrazu.

„Posłuchajcie, to jest wierszyk całkiem nowy
Każdy człowiek rozpoczyna się od głowy
To jest włosów sto tysięcy albo więcej
Oczy, usta, nos i uszy, szyja, ręce
To jest brzuch, taki brzuch
Co na nogach stoi dwóch
To są stopy i już koniec. Chcecie więcej?
Posłuchajcie to jest wierszyk całkiem nowy ……..”

6. Co dzieci robią w przedszkolu 
Swobodne wypowiedzi dzieci na temat przedszkola ukierunkowane pytaniami nauczyciela:
• Co dzieci robią w przedszkolu
• Jak zachowujemy się w przedszkolu
• Czego nie wolno robić, itp.
7. Zwiedzanie przedszkola
Dzieci z rodzicami ustawiają się w pociąg i przy piosence „Jedzie pociąg” wyruszają zwiedzać przedszkole – zapoznanie z salami, łazienką, szatnią

8. Pożegnanie – „Iskierka”
Wszyscy stoją w kole i trzymają się za ręce – puszczamy po kolei iskierkę

„Puszczam tę iskierkę w krąg niechaj wróci do mych rąk”

DZIEŃ 2

Reklamy

Temat : Zabawy z kolorami

Cele: 
• Wdrażanie do zgodnej zabawy
• Zachęcanie do samodzielności
• Pokonywanie nieśmiałości i poczucia niepewności
• Tworzenie atmosfery radości, przyjaźni i zaufania
• Zapoznanie z terenem zabaw w ogrodzie przedszkolnym
• Zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu
Środki dydaktyczne:
• Płyty Cd
• Miś pluszowy
• Lalka
• Koła w czterech kolorach ( żółty, czerwony, niebieski, zielony )
• Chusta animacyjna


Przebieg zajęć:
1. Powitanie piosenką „ Chodźmy wszyscy tu do koła”

2. Powiedz Misiowi jak masz na imię
Dzieci siedzą same w kole, miś krąży z rąk do rąk. Każdy kto trzyma Misia wymawia swoje imię, jestem …..

3. Taniec powitalny przy muzyce
Podczas muzyki dzieci chodzą po całej Sali, gdy muzyka ucichnie witamy się z sąsiadami przez podanie ręki

4. Zagadki w kolory
Nauczyciel czyta dzieciom zagadki o kolorach. Po odgadnięciu koloru nauczyciel pokazuje przygotowane koło w danym kolorze
• Ten kolor ma słońce i niektóre kwiaty na łące ( żółty )
• Ten kolor mają wiśnie, porzeczki i maki a i samochód strażacki jest taki
( czerwony )
• Taki kolor ma woda, niebo i oczy, ale nie u każdego ( niebieski )
• W tym kolorze jest trawa, liście i mech i Twoje oczy czasami też ( zielony )

5. Zabawa w kolory
Dzieci siedzą w kole każdy trzyma w ręku jeden z czterech kolorów. Na pokazany przez nauczyciela kolor, dzieci ( mające dany kolor ) zamieniają się miejscami

6. Dobieranie skojarzeń do kolorów
W rytm muzyki dzieci biegają swobodnie po sali. Gdy muzyka ucichnie nauczyciel pokazuje kolor a dzieci podają jak najwięcej skojarzeń z tym kolorem

7. Zabawy z chustą animacyjną
• „Kolorowe niebo” – dzieci kładą się na plecach pod chustą a rodzice nią wachlują, najpierw wolno, później coraz szybciej
• „Ruchoma gwiazda” – dzieci leżą na chuście nogami do środka i wykonują polecenia nauczyciela
– Turlamy się w prawo
– Turlamy się w lewo
– Łapiemy się za ręce, unosimy je w górę i opuszczamy w dół
– Podnosimy prawą nogę do góry
– Chwytamy się za ręce i siadamy
• „Kolory” – dzieci trzymają chustę ( każdy swój kolor ) na hasło: kolor ……….
( podajemy kolor ) dzieci trzymające ten kolor wchodzą pod chustę i zamieniają się miejscami przechodząc na drugą stronę chusty
• „Calineczka” – jedna osoba siedzi w chuście, pozostali trzymają chustę i powoli zawijają a następnie rozwijają chustę

8. Zabawa „Mam laleczkę”
Zabawa na melodię „Mam chusteczkę haftowaną”. Dzieci stoją w kole, jedno dziecko stoi w środku koła z lalką i odda innemu dziecku, które wybierze.

„Mam laleczkę bardzo miłą
Jest bardzo wesoła
Komu oddam moją lalę
Ten wejdzie do koła
Tobie nie dam x2
Tobie też niechętnie
A laleczkę moją miłą
Oddam w twoje ręce”

9. Zapoznanie dzieci z podwórkiem przedszkolnym
10. Pożegnanie – „Iskierka”

DZIEŃ 3

Temat: Zabawy sprzyjające pozytywnym relacjom w grupie

Cele:
• Tworzenie atmosfery radości, przyjaźni, zaufania
• Uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi dziećmi
• Wdrażanie do zgodnej zabawy i di samodzielności
Środki dydaktyczne:
• Płyty Cd
• Gwizdek
Przebieg zajęć:
1. Powitanie – „Chodźmy wszyscy tu do koła”
2. Masaż z myszką
Dzieci leżą na brzuchu a rodzice robią dziecku masaż od szyi w dół pleców wg opowiadania nauczyciela:
„Cichutko, cichutko w puszystej kurteczce
Chodziła raz Myszka po gładkiej półeczce ( powolne głaskanie )
Znalazła ser żółty, ząbkami go jadła ( delikatne szczypanie )
Strzepnęła okruszki ( szybkie klepanie, strzepywanie )
W kąciku usiadła, okruszki zebrała
Ząbkami je zjadła ( powolne ściskanie )
Po gładkiej półeczce chodziła w kurteczce ( głaskanie )

3. „Pudełko ze zwierzątkami”
Rodzice siedzą po Turecku, dzieci siedzą u rodzica.
Na hasło: „Z pudełka wychodzą ……… „ ( nauczyciel podaje zwierzątko: pies, kot, ptaszek, wąż, słoń, kura, krówka, motylek, itp. ) a dzieci starają się je naśladować.
Na hasło: „Zamykamy pudełko” – dzieci wracają do rodzica
4. Odszukaj swoje kapcie
Dzieci składają na środku sali po jednym kapciu. Swobodnie biegają po sali, na znak nauczyciela każdy stara się odszukać swój bucik ( bez pomocy rodziców ) – uwrażliwienie rodziców na konieczność podpisywania rzeczy

5. Zabawy ruchowe metoda W. Sherborn
• „Witanie się różnymi częściami ciała” – chodzimy po całej sali na gwizdek dzieci słuchają nauczyciela którą częścią ciała mają się przywitać z sąsiadem
• „Kołyska” – rodzic siedzi na podłodze, dziecko wtulone pomiędzy nogi i ręce; delikatnie się kołyszą
• „Tunel” – rodzice stoją po obwodzie koła robiąc z nóg tunel, dzieci przechodzą kolejno pod tunelem
• „Taniec robotów” – dziecko staje na nogach dorosłego i wspólnie tańczą w rytm muzyki
• „Plecaki” – rodzic i dziecko siedzą tyłem do siebie i pocierają się wzajemnie plecami
• „Skała” – rodzic siedzi mocno podparty o podłogę, a dziecko stara się przesunąć skałę

6. Zabawa integracyjna „Czy chudzi , czy grubi”
Dzieci wykonują ruchy określone słowami nauczyciela:
„Czy chudzi, czy grubi
Czy mali, czy duzi
Wszyscy lubią bawić się ( klaskanie )
Więc kto jest tu razem z nami
Niech dobierze się parami
I niechaj bawi się
Nosek do noska, mrugają oczka 
A teraz buźka, słuchają uszka
Ręka do ręki i ukłon piękny

7. Zabawa ruchowa przy piosence „Podajmy sobie ręce”
Dzieci dobierają się w pary i razem tańczą
„Podajmy sobie ręce 
I zróbmy kółka dwa, kółka dwa
I brzuszek do brzuszka
I buźka do buźki
I tak do białego dnia 
Więc bawmy się x2 ( tańczymy w parach )
Zabawa nas nic nie kosztuje
Masz rączki dwie
Więc klaśnij w nie
Zabawa fajna jest ( zmiana par )

8. Zabawy dowolne w sali
9. Ankieta ewaluacyjna dla rodziców i rozmowy
10. Pożegnanie – „Iskierka” (Agnieszka Łukaszewska).

#arkusz #asd #Asperger #autyzm #czytanie #dzienniki #edukacja #emocje #grafomotoryka #IPET #komunikacja #lekcja #manualne #mindfulness #motoryka #mowa #niepełnosprawność #niepełnosprawnośćintelektualna #pedagog #percepcja #pisanie #premium #program #przedszkole #psychologia #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #schemat #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #szkoła #tematyczne #terapia #umiejętności #umiejętnościspołeczne #uwaga #uważność #zabawa #zabawy #zajęcia #zajęciaterapeutyczne #ćwiczenia

Reklamy


Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: