Mocne i słabe strony ucznia

Przykładowe słabe i mocne strony ucznia

Słabe strony ucznia:
 • nieharmonijny rozwój funkcji intelektualnych;
 • brak umiejętności klasyfikowania i znajdowania powiązań;
 • trudności w rozumieniu typowych codziennych sytuacji, akceptowanych ogólnie zachowań oraz norm i praktyk społecznych;
 • słaby sposób wiedzy ogólnej, trudności w zdobywaniu, przechowywaniu i odzyskiwaniu jej;
 • słaba pamięć trwała generująca problemy opanowania podstawy programowej;
 • słaba zdolność organizacji percepcyjnej, mała pojemność pamięci wzrokowej, nierozwinięta spostrzegawczość wzrokowa oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa;
 • niewykształcona umiejętność wypowiadania się,  definiowania;
 • trudności w opanowaniu podstawowych pojęć matematycznych;
 • problemy z liczeniem w pamięci;
 • trudności w spostrzeganiu związków pomiędzy częścią a całością oraz różnicowaniu istotnych i drugorzędnych szczegółów;
 • problemy z przewidywaniem skutków działań podczas pracy na materiale obrazkowym;
 • brak umiejętności wykrywania wewnętrznych związków między elementami;
 • brak umiejętności całościowego przetwarzania informacji;
 • nieumiejętność organizacji pracy, zaplanowania czasu pracy przeznaczonego na wykonanie danej czynności;
 • nieumiejętność pracy pod presją czasu;
 • niska wydolność słuchowej pamięci fonologicznej i obniżona synteza słuchowo głoskowa (dłuższych słów);
 • trudności z przyswajaniem i utrwalaniem wiadomości, gromadzeniem wiedzy w zasobach pamięciowych;
 • znaczne trudności w tworzeniu wypowiedzenia ustnego;
 • ubogie słownictwo czynne;
 • brak umiejętności zrozumienia złożonych poleceń ustnych;
 • trudności w opanowaniu nowych treści;
 • rozkojarzenie, nieumiejętność skupienia uwagi na wiadomościach przekazywanych przez nauczyciela; trudności z pisaniem, liczne symptomatyczne błędy, pomijanie liter, zamienianie litery o podobnej wymowie głoskowej, ubezdźwięcznienia;
 • liczne błędy ortograficzne popełniane podczas pisania ze słuchu i w pisaniu odtwórczym;
 • niska zdolność kontroli wzrokowo-ruchowej;
 • niski poziom techniki pisania spowodowany nieprawidłowym chwytem narzędzia pisarskiego;
 • obniżona sprawność grafomotoryczna ręki wiodącej w zakresie szybkości stawiania znaków;
 • niski poziom techniki i tempa czytania głośnego i cichego;
 • słabe rozumienie samodzielnie czytanego tekstu. • obniżony rozwój funkcji poznawczych
 • kłopoty z przypominaniem sobie posiadanych wiadomości
 • • obniżona zdolność spostrzegania
 • • kłopoty z wnioskowaniem i rozumowaniem przez analogię
 • • problemy z czytaniem i pisaniem, częste błędy typu
 • dyslektycznego
 • • obniżone funkcje słowno-pojęciowe
 • • obniżona koncentracja uwagi
 • • kłopoty z rozumieniem pytań i poleceń oraz wypowiedzi
 • ustnych i pisemnych
 • • mała aktywność – nie zgłasza się do odpowiedzi, często
 • przyjmuje bierną postawę
 • • jego pismo jest nieczytelne, ma problemy z prawidłowym odtwarzaniem kształtu liter.
Mocne strony ucznia
 • zrozumienie obowiązujących norm społeczno-moralnych;
 • staranność wykonywania zadań;
 • wytrwałość, brak rezygnacji z wykonania zadania;
 • dokonanie operacji na materiale liczbowym;
 • czytanie ciągów wyrazów i tekstu wiązanego całościowego;
 • pokonywanie trudności i poprawianie błędów z pomocą nauczyciela;

• chętnie uczestniczy w życiu rówieśników;
• buduje więzi ze środowiskiem;
• korzysta z informacji, które są skierowane do niego;
• odpowiada na zadane pytania;
• zazwyczaj przestrzega umów i norm społecznych;
• uczęszcza regularnie na zajęcia;
• jest przygotowany do zajęć;
• ma dość dobre tempo wykonywanych zadań;
• współpracuje z innymi;
• zazwyczaj potrafi się zachować podczas wyjść;
• jest posłuszny, szanuje dorosłych.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.