Przedstawiam arkusz oceny opisowej klasy pierwszej za semestr pierwszy.

EDUKACJA POLONISTYCZNA
MÓWIENIE I SŁUCHANIE

 1. Wypowiada się: rozwiniętymi zdaniami, prostymi zdaniami, pojedynczymi wyrazami, nie wypowiada się.
 2. Zasób słownictwa: bogaty, wystarczający, ubogi, błędy językowe.
 3. Mówi: chętnie, niechętnie, odważnie wyraża swoje opinie, mówi cicho-niepewnie.
 4. Przeczytaną treść potrafi opowiedzieć: samodzielnie, ukierunkowany pytaniami nauczyciela, nie potrafi opowiedzieć.
 5. Rozumienie poleceń nauczyciela: szybko rozumie, wymaga powtórzeń, mimo powtórzeń nie rozumie w pełni treści polecenia.
 6. Wypowiedzi innych słucha uważnie: zawsze, czasami, ma kłopoty ze skupieniem uwagi.
 7. Wiersz z pamięci recytuje: poprawnie, ma kłopoty z wygłaszaniem wiersza, nie potrafi recytować.

CZYTANIE

 1. Teksty przygotowane czyta: płynnie, z odpowiednią intonacją, wyrazami, sylabizuje, głoskuje, nie czyta.
 2. Nowy tekst czyta: całymi zdaniami, wyrazami, sylabizuje, głoskuje, nie czyta.
 3. Czytany cicho tekst: rozumie w całości, częściowo, nie rozumie.
 4. Litery rozpoznaje: właściwie, myli litery, nie rozpoznaje wszystkich liter.
 5. Tempo czytania: prawidłowe- na poziomie klasy pierwszej, wolniejsze od przeciętnego tempa klasy, zbyt wolne, nie czyta.

PISANIE

 1. Litery: zna wszystkie, czasami myli, nie zna wszystkich liter..
 2. Pismo: kształtne, poprawne, niedbałe.
 3. Litery w liniaturze mieści: poprawnie, czasami niedokładnie, często pisze w niewłaściwych liniach.
 4. Tekst drukowany i pisany przepisuje: po literze, sylabami, wyrazami, poprawnie, czasem z błędami, często z błędami, nie potrafi przepisać..
 5. Z pamięci pisze: bezbłędnie, czasami popełnia błędy, popełnia liczne błędy, nie pisze.
 6. Zeszyty prowadzi: starannie, poprawnie, niestarannie.
 7. Tempo pisania: szybkie, średnie, wolne, zbyt wolne.

GRAMATYKA

 1. Dzieli wyrazy na sylaby, głoski i litery: poprawnie, z błędami, nie potrafi dzielić..
 2. Układa wyrazy z rozsypanki sylabowej, a zdania z rozsypanki wyrazowej: poprawnie, popełnia błędy, nie potrafi ułożyć.
 3. Uzupełnia zdania brakującymi wyrazami: poprawnie, popełnia błędy, nie potrafi.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

 1. Cyfry oznaczające liczby w zakresie 10: zapisuje poprawnie, czasami popełnia błędy, często popełnia błędy.
  1. Porównuje i porządkuje liczby w zakresie 10: poprawnie, czasami popełnia błędy, nie potrafi porównywać i uporządkować.
  2. Dodaje i odejmuje w zakresie10: w pamięci, czasami na konkretach (palcach, liczydle, kredkach), liczy tylko na konkretach, nie liczy.
  3. Znaki , = stosuje: poprawnie, popełnia błędy, nie stosuje.
  4. Figury geometryczne nazywa i rozróżnia: poprawnie, popełnia błędy, nie zna.
  5. Stosunki przestrzenne (prawa, lewa strona) określa: poprawnie, czasami popełnia błędy, nie potrafi określić.
  6. Położenie przedmiotów przestrzeni (na, nad, pod, obok, wewnątrz, na zewnątrz) określa: poprawnie, czasami z błędami, nie potrafi określić.
  7. Dni tygodnia: zna, myli, nie zna.
  8. Zbiory i podzbiory wyodrębnia: poprawnie, popełnia błędy, nie potrafi..
  9. Proste zadania tekstowe rozwiązuje: samodzielnie, czasami z pomocą nauczyciela, zawsze z pomocą nauczyciela.
  10. Treść zadania do ilustracji lub działania układa: samodzielnie, z pomocą nauczyciela, nie potrafi ułożyć.

EDUKACJA PRZYRODNICZO – SPOŁECZNA

 1. W czasie zajęć jest: aktywny, czasami się zgłasza, jest bierny, nie jest zainteresowany.
  1. Obserwacji zjawisk przyrodniczych dokonuje: samodzielnie, pod kierunkiem nauczyciela, nie dokonuje.
  2. Rozpoznaje i nazywa pospolite drzewa, krzewy, rośliny zielne, owoce i warzywa oraz zwierzęta: bezbłędnie, popełnia błędy, nie rozpoznaje i nie nazywa.
  3. Pamięta o wypełnianiu obowiązków dyżurnego: zawsze, czasami, nie pamięta.
  4. Zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię: zna i poprawnie stosuje, nie zna.
  5. Dostrzega konieczność ochrony środowiska: tak, nie zawsze, nie dostrzega.

EDUKACJA PLASTYCZNO – TECHNICZNA

 1. Prace plastyczno – techniczne wykonuje: chętnie, czasami niechętnie, nie wykonuje.
  1. Sprawność manualna rozwinięta: bardzo dobrze, dobrze, dostatecznie, słabo.
  2. Rysunek jest: bogaty w szczegóły, schematyczny, ubogi w szczegóły.
  3. W pracach plastyczno-technicznych: poszukuje oryginalnych rozwiązań, często korzysta z pomysłów innych, oczekuje pomocy, czasem źle interpretuje temat.
  4. Stosuje: pełną gamę kolorów, ubogą gamę kolorów.
  5. Dba o czystość estetykę prac: zawsze, czasami, nie dba.
  6. Prace plastyczno – techniczne kończy: w czasie zajęć, czasami w domu, najczęściej w domu.
  7. Zachowuje ład i porządek w miejscu pracy: zawsze, czasami, nigdy.

EDUKACJA MUZYCZNO RUCHOWA

 1. W zabawach ze śpiewem uczestniczy: chętnie, czasami niechętnie, nie bierze udziału.
  1. Poznane piosenki śpiewa: poprawnie, zna najczęściej pierwszą zwrotkę, nie śpiewa.
  2. Poczucie rytmu: bardzo dobre, dobre, słabe.
  3. Ćwiczenia gimnastyczne wykonuje: dokładnie, poprawnie, czasami niedbale, często nie wykonuje.
  4. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny w czasie zabaw ruchowych: zawsze, czasami nie przestrzega, często nie przestrzega.
  5. W zabawach i grach zespołowych uczestniczy: chętnie, czasami niechętnie, nie uczestniczy.
  6. Poziom sprawności ruchowej: dobry, przeciętny, słaby.

ZACHOWANIE
PRACA NA LEKCJI

 1. W czasie zajęć uczeń jest: zawsze aktywny, czasami aktywny, odpowiada tylko na pytania nauczyciela, jest bierny.
  1. Zadania wykonuje: samodzielnie, czasami oczekuje pomocy, wymaga ciągłej pomocy ze strony nauczyciela.
  2. Tempo pracy na lekcji: szybkie, średnie, wolne.
  3. Uwagę skupia: łatwo, z trudnością, zależy od dnia.
  4. Zadania domowe odrabia: systematycznie, czasami zapomina, często nie odrabia prac domowych.
  5. Przybory i podręczniki szkolne przynosi: systematycznie, czasami zapomina, często nie przynosi.
  6. Jest punktualny: zawsze, czasami się spóźnia, często się spóźnia.

POSTAWA WOBEC NAUCZYCIELI I KOLEGÓW

 1. Polecenia nauczyciela wykonuje: chętnie, czasami niechętnie, często nie wykonuje poleceń nauczyciela.
  1. Wobec nauczycieli i pracowników szkoły zachowuje się właściwie: zawsze, czasami nie, sporadycznie.
  2. Kontakty z rówieśnikami nawiązuje: łatwo, ma problemy z zawieraniem nowych znajomości, jest wyobcowany ze środowiska szkolnego.
  3. Zachowanie w grupie: lubi przewodzić innym, podporządkowuje się chętnie-biernie, zgodnie współpracuje z rówieśnikami, pomaga innym, czasem wywołuje konflikty.
  4. W stosunku do kolegów jest: serdeczny, koleżeński, uczynny, czasami zaczepny i agresywny.
  5. Wyśmiewa się z innych, używa wulgarnych słów: często, czasami, nigdy.
  6. Skarży w błahych sprawach: często, czasami, nigdy.
  7. W sytuacjach konfliktowych: zachowuje spokój i rozwagę, reaguje krzykiem lub płaczem, jest agresywny.Inne uwagi i spostrzeżenia ……………………. ………………………………. ……………………………….
   RELIGIA …………………………..

   Wychowawca
   ……………

   Opracowała: mgr Mirosława Szymanek
   nauczycielka Szkoły Podstawowej
   w Dragaczu POLECAM LITERATURĘ:
  1. Hanisz J., Grzegorzewska E., Łukasik S., Petkowicz H –Ocena opisowa i sprawdzian osiągnięć ucznia. Wesoła Szkoła 2001r.
  2. Rau K., Chodoń I – Ocenianie opisowe a rozwój dziecka. Oficyna Wydawnicza Poznań 1999r.
  3. Roszkowska-Przetacznik M., Wtorkiewicz L. –Ocenianie opisowe- diagnoza i motywacja. Kraków 2000r.

źródło: szkolnictwo.pl

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.