Reklamy

Zarówno zakładka jak i strona autyzm.life dotyczy terapii zajęciowej, która ściśle uzupełnia się z edukacją dzieci i dorosłych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Terapia zajęciowa –  polega na „terapeutycznym wykorzystaniu pracy, troski o siebie oraz zabawy do zwiększenia umiejętności samodzielnego funkcjonowania, wzmocnienia rozwoju oraz zapobiegania niepełnosprawności. Może ona również polegać na adaptacji zadań lub otoczenia w taki sposób, aby osiągnąć maksymalną niezależność i podwyższyć jakość życia” (oficjalna definicja terapii zajęciowej według Rady Kierowniczej Amerykańskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej – The American Occupational Therapy Associaton, 1976).

W zakładkach pogrupowane są tematycznie wszystkie zajęcia i ćwiczenia. Pod nimi  zajęcia; scenariusze lekcji, zabaw, ćwiczeń, schematy, plany, harmonogramy, pomysły, sposoby itp. –  bez grupowania.

Arkusze pracy, materiały dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, ASD

Niepełnosprawność intelektualna – rewalidacja, programy, zabawy, scenariusze, arkusze

Zajęcia/ćwiczenia/zabawy/inspiracje: